Føde, vekst og overlevelse hos alkeunger i Øst-Finnmark (Norsk ornitologisk forening)

Annonser:

Sammenlignet med flere andre kolonihekkende alkefugler er alke en mindre velstudert art. På Hornøya i Øst-Finnmark foreligger nå en studie av ungevekst og føde hos denne arten over en tidsserie på hele 32 år. (Norsk ornitologisk forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar