Sammenlignet med flere andre kolonihekkende alkefugler er alke en mindre velstudert art. På Hornøya i Øst-Finnmark foreligger nå en studie av ungevekst og føde hos denne arten over en tidsserie på hele 32 år. (Norsk ornitologisk forening)