Husk søknadsfrist for midler til forebyggende tiltak (Rovviltportalen)

Annonser:

Søknadsfrist for forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader (FKT) er 15. januar. Enkelte fylkesmenn har utvidet søknadsfrist. (Rovviltportalen)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar