FN-toppmøte: Langt igjen for å stoppe tapet av natur (WWF-Norge)

Annonser:

Viktige vedtak ble gjort på FNs toppmøte for naturmangfold, men gode resultater avhenger av at hvert enkelt land – inkludert Norge – tar ansvar for å gjennomføre dem.  Etter to uker med diskusjoner og forhandlinger på toppmøtet til FNs konvensjon om biologisk mangfold i Mexico, har mange viktige beslutninger blitt fattet. WWF har vært til stede med en egen internasjonal delegasjon – bestående av o … (WWF-Norge)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
FN-toppmøte: Langt igjen for å stoppe tapet av natur (WWF-Norge)

Annonser:

Viktige vedtak ble gjort på FNs toppmøte for naturmangfold, men gode resultater avhenger av at hvert enkelt land – inkludert Norge – tar ansvar for å gjennomføre dem.  Etter to uker med diskusjoner og forhandlinger på toppmøtet til FNs konvensjon om biologisk mangfold i Mexico, har mange viktige beslutninger blitt fattet. WWF har vært til stede med en egen internasjonal delegasjon – bestående av o … (WWF-Norge)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar