Årsrapporten fra årets åkerriksekartlegging er klar (Norsk ornitologisk forening)

I en nettsak i august i år skrev NOF om det lave antallet åkerrikser som så langt var påvist i Norge i 2016. Resultatene fra årets kartlegging er nå oppsummert i en ny rapport fra NOFs fagavdeling, og bekrefter mye av det bildet som ble tegnet av årets sesong tidligere i høst. (Norsk ornitologisk forening)

Legg igjen en kommentar