Med villaksen kommer også drømmene om at elva skal være en samlingsplass og aktiv livsnerve for lok… (Veterinærinstituttet)