Rypene er rødlistet. De er også viktig mat for mange predatorer i fjellet, og innehar en kritisk viktig økologisk funksjon for blant annet kongeørn, jaktfalk og snøugle. Å tillate fortsatt jakt er i mange områder i strid med Naturmangfoldloven, som legger klare føringer for jaktutøvelsen. Naturmangfoldlovens § 16 slår fast at jakt bare kan aksepteres når «best tilgjengelig dokumentasjon tilsier at … (Norsk Ornitologisk Forening)