Sommeren er kommet til Nord-Norge, og på Røst nyter lundene sola. Noe vakrere kan vi knapt tenke oss. Sjøfuglene er blant vår viktigste naturarv, og en indikator på et sunt marint miljø. 5,5 millioner sjøfugler hekker i norske ansvarsområder. Det tilsvarer cirka 25 prosent av de nordøstatlantiske sjøfuglbestandene. At det nytter å kjempe for naturen er de positive tendensene på Hebridene (Skottlan … (Norsk Ornitologisk Forening)