Den nye, globale klimaavtalen legger grunnlaget for større utslippskutt, bedre tilpasningstiltak og finansiering over tid. Denne avtalen er et godt utgangspunkt for at verden skal nå klimamålene, mener WWF. Klimatoppmøtet COP21 i Paris er nå over. Den nye, globale klimaavtalen inneholder et langsiktig mål om å holde den globale oppvarmingen til «godt under 2°C». Avtalen viser også til at det vikti … (WWF-Norge)