Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) overleverte i dag tre risikovurderinger av antibiotikaresistens til Mattilsynet.  14.12.2015 (Veterinærinstituttet)