Risikovurderinger av antibiotikaresistens (Veterinærinstituttet)

Annonser:

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) overleverte i dag tre risikovurderinger av antibiotikaresistens til Mattilsynet.  14.12.2015 (Veterinærinstituttet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar