Veterinærinstituttet har for første gang påvist skabbmidden Psoroptes ovis hos geit. Midden er tidligere i 2015 påvist i tre besetninger med alpakka og én med lama. Den forårsaker ikke sjukdom hos mennesker. Denne midden er årsak til saueskabb, en svært smittsom sjukdom hos sau med stor betydning for økonomi og dyrevelferd.  11.12.2015 (Veterinærinstituttet)