– Det er en aktsomhetsplikt etter Naturmangfoldloven også for landbruksvirksomhet. Hvis man med relativt enkle grep kan ta hensyn til miljøet man driver i, så er ikke det noe som gjør det umulig å være bonde, sier politiadvokat Klauseie. Storspove skal være blant artene bonden fikk beskjed om hekket på arealet, som altså ikke er innmark. Likevel valgte man å ikke utsette slåtten noe. Les Ketil Sko … (Norsk Ornitologisk Forening)