En analyse fra Sabima viser at antallet saker som går i favør av naturmangfoldet har sunket fra 56 … (Norsk Ornitologisk Forening)

En analyse fra Sabima viser at antallet saker som går i favør av naturmangfoldet har sunket fra 56 til 20 prosent siden Kommunaldepartementet tok over ansvaret for klager på plan- og bygningssaker. Det er helt vilt! Nå venter vi på den viktige avgjørelsen om veisaken på Karmøy, der hubro og vipe er involvert – NOF og en rekke andre naturvernorganisjoner er blant dem som har klaget til Sivilombudsm … (Norsk Ornitologisk Forening)

Legg igjen en kommentar