NOAHs innspill til Landbruksdepartementet angående omstilling av pelsfarmer til grønt landbruk.
 
I forbindelse med den kommende avviklingen av pelsdyrnæringen som følge av regjeringens Jeløy-erklæring, ønsker NOAH – for dyrs rettigheter å komme med noen innspill. Plattformen vedtatt på Jeløya omfatter en styrt avvikling av pelsdyrnæringa innen 2025, men NOAH mener at det er rom for å … … (NOAH – for dyrs rettigheter)