Ny teknologi gjør det mulig å følge trekkfuglene enda tettere: Løvsangere fra det nordøstlige hjørnet av Russland la bak seg 12 000 – 13 000 km (!) på mellom 93 – 118 dager før de nådde overvintringsstedet i Øst-Afrika. For fugler på knappe 10 gram må vel det sies å være godkjent? ? https://www.birdguides.com/articles/marathon-willow-warbler-migration-uncovered/ (Norsk Ornitologisk Forening)