Fantasifull spådom fra pelsdyrnæringen (Dyrevernalliansen)

Annonser:

Å avvikle pelsdyrnæringen vil koste 2,3 milliarder kroner, påstår pelsdynæringen – Fantasifulle tall, og ikke et konstruktivt bidrag i debatten, svarer Dyrevernalliansen. (Dyrevernalliansen)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar