Vil du være med på å bidra til NOAHs arbeid for å fremme dyrenes behov? Vi søker nå engasjerte mennesker til et helt nytt fundraisingprosjekt! (NOAH – for dyrs rettigheter)