Skal vi godta en lovstridig næring?

Annonser:

Publisert: 20.12.16

Foto: Dyrebeskyttelsen Norge og Nettverk for dyrs frihet
Stortinget har i dag kommet med en innstilling som vil videreføre pelsdyrhold i nettingbur. Et dyrehold som har stor motstand i befolkningen, og i tillegg synes å stride med lov om dyrevelferd av 2009 (dyrevelferdsloven).

Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
Skal vi godta en lovstridig næring?

Annonser:

Publisert: 20.12.16

Foto: Dyrebeskyttelsen Norge og Nettverk for dyrs frihet
Stortinget har i dag kommet med en innstilling som vil videreføre pelsdyrhold i nettingbur. Et dyrehold som har stor motstand i befolkningen, og i tillegg synes å stride med lov om dyrevelferd av 2009 (dyrevelferdsloven).

Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
Skal vi godta en lovstridig næring?

Annonser:

Publisert: 20.12.16

Foto: Dyrebeskyttelsen Norge og Nettverk for dyrs frihet
Stortinget har i dag kommet med en innstilling som vil videreføre pelsdyrhold i nettingbur. Et dyrehold som har stor motstand i befolkningen, og i tillegg synes å stride med lov om dyrevelferd av 2009 (dyrevelferdsloven).

Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar