Publisert: 20.12.16 3366453654_338c153439_o_-_kopi.jpg Foto: Dyrebeskyttelsen Norge og Nettverk for dyrs frihet Stortinget har i dag kommet med en innstilling som vil videreføre pelsdyrhold i nettingbur. Et dyrehold som har stor motstand i befolkningen, og i tillegg synes å stride med lov om dyrevelferd av 2009 (dyrevelferdsloven). (Dyrebeskyttelsen)