EN STOR SEIER Klima- og miljødepartementet endrer vedtaket til rovviltnemndene og sier nei til fell… (Foreningen Våre Rovdyr)