I sin doktorgrad ser Hilde Fossum Forberg på utviklingen av influensavirus i norsk gris og samspillet mellom viruset og grisens immunforsvar. Arbeidet viser at grisens tidlige immunforsvar reagerer på influensaviruset på samme måte som menneske, og at grisen kan fungere som en god modell for menneske ved studier av immunsystemets håndtering av smitte med influensavirus.  03.06.2016 (Veterinærinstituttet)