Veterinærinstituttet har i dag bekreftet det andre tilfellet av Chronic Wasting Disease (CWD) hos elg i Selbu kommune. Elgen ble funnet død i en elv mellom Selbu og Tydal og den hadde i tillegg noen indre skader. Mattilsynet er varslet.  03.06.2016 (Veterinærinstituttet)