It’s final! Klok avgjørelse av Miljødirektoratet, som tok NOFs klage til følge. Utsettinger og jakt (Norsk Ornitologisk Forening)

It’s final! Klok avgjørelse av Miljødirektoratet, som tok NOFs klage til følge. Utsettinger og jakt på ender fra oppdrett stoppes ? https://www.nrk.no/telemark/slutt-pa-andejakt-1.13832360 (Norsk Ornitologisk Forening)

Legg igjen en kommentar