It’s final! Klok avgjørelse av Miljødirektoratet, som tok NOFs klage til følge. Utsettinger og jakt på ender fra oppdrett stoppes ? https://www.nrk.no/telemark/slutt-pa-andejakt-1.13832360 (Norsk Ornitologisk Forening)