For å unngå smitte, må en være forsiktig med å håndtere døde eller sjuke harer og smågnagere og unn… (Veterinærinstituttet)