Store investorer over hele verden går stadig raskere inn i infrastruktur for fornybar energi, som vindkraftanlegg og solcelleparker. Det går fram av en ny intervjurapport som WWF lanserer i dag. – Dokumentasjonen i den nye rapporten viser at regjeringen, i sin informasjon til Stortinget, har svartmalt investeringsmulighetene på dette området, sier generalsekretær Nina Jensen i WWF. I intervjuene W … (WWF-Norge)