Bunnår for gråsisik (Fuglevennen)

Annonser:

Årets Hagefugltelling viser så langt et bunnår for gråsisiken. Andre utpregede frøspisere som dompap og grønnsisik har også en markert nedgang i forekomsten denne vinteren. Spettmeis og pilfink fortsetter å utvide sine leveområder. (Fuglevennen)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar