Tjue år med hønsehaukregistreringer i Sør-Trøndelag

Annonser:

En ny rapport i NOFs rapportserie oppsummerer 20 år med kartlegging og overvåking av hønsehauk i Sør-Trøndelag, gjennomført under ledelse av Runar Jacobsson og Jostein Sandvik. I perioden har hekking blitt påvist ved 142 forskjellige lokaliteter i fylket.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
Tjue år med hønsehaukregistreringer i Sør-Trøndelag

Annonser:

En ny rapport i NOFs rapportserie oppsummerer 20 år med kartlegging og overvåking av hønsehauk i Sør-Trøndelag, gjennomført under ledelse av Runar Jacobsson og Jostein Sandvik. I perioden har hekking blitt påvist ved 142 forskjellige lokaliteter i fylket.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar