Årets fugl er havelle

Annonser:

Situasjonen for den vakre havella er bekymringsfull. Både hekkebestanden og vinterbestanden i Norge og i Nord-Europa forøvrige har blitt redusert. For å kunne få en bedre oversikt over artens utbredelse og status i Norge har NOF valgt havelle som «Årets Fugl» i 2015.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
Årets fugl er havelle

Annonser:

Situasjonen for den vakre havella er bekymringsfull. Både hekkebestanden og vinterbestanden i Norge og i Nord-Europa forøvrige har blitt redusert. For å kunne få en bedre oversikt over artens utbredelse og status i Norge har NOF valgt havelle som «Årets Fugl» i 2015.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
Nettressurser

Lille Johan spør sin far:
– Kan griser få små barn?
– Ja visst!
– Så rart, jeg trodde de bare fikk små griser, jeg.