Blir fiskevelferden godt nok ivaretatt i norsk lakseproduksjon? (Veterinærinstituttet)

Annonser:

Fra paneldebatten: Tore Kristiansen fra Havforskningsinstituttet, Lise Bergan fra Cermaq, Kjersti S… (Veterinærinstituttet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar