Fra paneldebatten: Tore Kristiansen fra Havforskningsinstituttet, Lise Bergan fra Cermaq, Kjersti S… (Veterinærinstituttet)