– Det har vært utrolig godt å få se nybygget. Veterinærinstituttet gjør en kjempeviktig jobb, de ha… (Veterinærinstituttet)