Takket være iherdig innsats fra ornitologer og naturvernere ble havørnbestanden berget gjennom fredningen som tok til for 50 år siden. Mellom 1845 og 1968 ble totalt 114 000 ørner (havørn og kongeørn) drept. https://www.nrk.no/nordland/havorna-ble-drept-med-skytevapen_-gift-og-feller-_-for-50-ar-siden-snudde-alt-1.14219570 (Norsk Ornitologisk Forening)