BirdLife International har reviderte den globale rødlista for fugler, med det resultat at krykkje og snøugle er med på lista for første gang. Flere negative faktorer gjør seg gjeldende, men følgene av klimaendringer er en rød tråd. (Norsk Ornitologisk Forening)