Krykkje og snøugle med på global rødliste

Annonser:

En ny versjon av den globale rødlista for fugler ble lansert i dag. To norske hekkefugler gjør sitt inntog på lista: krykkje og snøugle. Det er kraftig bestandsnedgang som er bakgrunnen for rødlistingen av begge arter, og totalt omfatter nå den globale rødlista 25 arter som regelmessig forekommer i Norge.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar