Kalenderen viser desember, men tusenvis av gråtroster, rødvingetroster og sidensvanser holder stand (Norsk Ornitologisk Forening)

Annonser:

Kalenderen viser desember, men tusenvis av gråtroster, rødvingetroster og sidensvanser holder stand i Nord-Norge. Mengder med rognebær gir mat i magen, uavhengig av om det er mørketid, kulde og snø. Også den mer sjeldne konglebiten (bildet) liker rognebær. Den er nokså nært beslektet med dompapen, og kalles da også \ (Norsk Ornitologisk Forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
Nettressurser

Lille Johan spør sin far:
– Kan griser få små barn?
– Ja visst!
– Så rart, jeg trodde de bare fikk små griser, jeg.