Kalenderen viser desember, men tusenvis av gråtroster, rødvingetroster og sidensvanser holder stand i Nord-Norge. Mengder med rognebær gir mat i magen, uavhengig av om det er mørketid, kulde og snø. Også den mer sjeldne konglebiten (bildet) liker rognebær. Den er nokså nært beslektet med dompapen, og kalles da også \ (Norsk Ornitologisk Forening)