Norsk gass? Halleluja! Amen! (WWF-Norge)

Annonser:

Dette innlegget ble publisert i Stavanger Aftenblad 22. februar 2016.Bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass vil gjerne ha oss til å tro at «Tro er ikke fakta», men baserer likevel sitt svarinnlegg til meg på egen trosoverbevisning: (1) Gass erstatter kull, og (2) norsk gass skal bli utslippsfri.Nina Jensen, generalsekretær i WWF-Norge Dersom vi skal være sikre på at norsk gass skal føre til redu … (WWF-Norge)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar