Veterinærinstituttets oppgave i den nye sporingsordningen for rømt opprettsfisk vil være å gjøre gr… (Veterinærinstituttet)