Avtale mellom Veterinærinstituttet og Sjømat Norge om sporing av rømt oppdrettsfisk (Veterinærinstituttet)

Annonser:

Veterinærinstituttets oppgave i den nye sporingsordningen for rømt opprettsfisk vil være å gjøre gr… (Veterinærinstituttet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar