Handlingsplan for svarthalespove i 2018?

Annonser:

Forvaltningen av norske hekkefugler har sjelden vært så konfliktfylt som for svarthalespoven. Følgelig har for lite blitt gjort for å trygge den marginale hekkebestanden av arten i Norge. NOFs fagavdeling har nylig publisert en rapport som kan bidra til å bedre denne situasjonen.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar