Årets andre og siste hefte av Fuglevennen er nå på vei til leserne. Det er et variert og innholdsrikt blad! Har pingviner og andre fugler knær? Les om Nederland – et paradis for våtmarksfugler. Du kan lese om grønne og små sangere. Hvordan skiller man egentlig mellom løvsanger og gransanger? Skjæras byggeskikker, tjeld som overrasker, kvinanda som ble reddet og en lavvo-tur for å ringmerke ugler e … (Norsk Ornitologisk Forening)