S K J Ø D E L Ø S A R E A L F O R B R U K En samlet plan for vindkraft må identifisere steder der man kan fremskaffe ny fornybar energi med akseptable konsekvenser for naturen. Den nasjonale rammen for vindkraft på land kan komme til å bomme kraftig på et slikt mål. I helga leverte vi vårt innspill til NVE – Norges vassdrags- og energidirektorat, som jobber med å finne større, sammenhengende områd … (Norsk Ornitologisk Forening)

S K J Ø D E L Ø S A R E A L F O R B R U K En samlet plan for vindkraft må identifisere steder der man kan fremskaffe ny fornybar energi med akseptable konsekvenser for naturen. Den nasjonale rammen for vindkraft på land kan komme til å bomme kraftig på et slikt mål. I helga leverte vi vårt innspill til NVE – Norges vassdrags- og energidirektorat, som jobber med å finne større, sammenhengende områd … (Norsk Ornitologisk Forening)