S K A R V 10.-11. oktober arrangerte Norsk institutt for naturforskning seminaret Skarv i Innlandet (Norsk Ornitologisk Forening)

Annonser:

S K A R V 10.-11. oktober arrangerte Norsk institutt for naturforskning seminaret Skarv i Innlandet i samarbeid med Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF). Hovedtemaet var eventuelle motsetninger mellom skarven tilstedeværende og sportsfiskeres interesser. \ (Norsk Ornitologisk Forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar