S K A R V 10.-11. oktober arrangerte Norsk institutt for naturforskning seminaret Skarv i Innlandet (Norsk Ornitologisk Forening)

S K A R V 10.-11. oktober arrangerte Norsk institutt for naturforskning seminaret Skarv i Innlandet i samarbeid med Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF). Hovedtemaet var eventuelle motsetninger mellom skarven tilstedeværende og sportsfiskeres interesser. \ (Norsk Ornitologisk Forening)

Legg igjen en kommentar