Ornitologer har lenge undret seg over hvor skandinaviske blåstruper overvintrer.
Ringmerking viser en overvekt av gjenfunn mot sørøst, men antyder også at noen kan trekke sørover til Afrika. Forskere ved Universitetsmuseet i Bergen har med hjelp av lysloggere avslørt hvor blåstruper fra Hardangervidda tilbringer vinteren.