Alltid gøy med sjeldne fugler! En mongolturteldue har dukket opp på Hitra i Sør-Trøndelag. http://www.hitra-froya.no/nyheter/2017/11/30/Det-her-er-sv%C3%A6re-greier-15683892.ece (Norsk Ornitologisk Forening)

Alltid gøy med sjeldne fugler! En mongolturteldue har dukket opp på Hitra i Sør-Trøndelag. http://www.hitra-froya.no/nyheter/2017/11/30/Det-her-er-sv%C3%A6re-greier-15683892.ece (Norsk Ornitologisk Forening)