Det er med lykka som med ville dyr i skogen: Den blir tillitsfull og nærmer seg leirplassen din når du ikke lenger jager etter den – Hans Børli (Norsk Ornitologisk Forening)