– Redningstjenesten i Norge består av en offentlig og en frivillig del. Uten innsatsen fra de frivillige, ville antakelig redningstjenesten over land ikke ha fungert tilfredsstillende. I Norge er det mange tusen som stiller opp når Hovedredningssentralene via politi- eller … (Dognews.no)