Mosvik kommune vedtok i begynnelsen av mai å gi fellingstillatelse på inntil 15 gråhegrer midt i hekketida. NOFs klage har resultert i at vi nå har skriftlig bekreftelse på at det ikke vil bli skutt noen gråhegrer før saken er ferdig behandlet. Vi følger saken til dens avslutning!