Siste sjanse for skjesnipa!

Annonser:

Skjesnipa er en av verdens mest truete fuglearter. Den har sine hekkeområder i det østlige Sibir, og bestanden teller bare litt over 100 par! I et storstilt samarbeid mellom russiske og britiske forskere gjøres nå et forsøk på å berge arten fra utryddelse.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar