>

About admin


Website:
admin has written 3078 articles so far, you can find them below.


Nordre Øyeren og Sørumsneset IBA (Norsk ornitologisk forening)

Rett sør for Lillestrøm sentrum finnes et av landets største våtmarksområder. Området er dannet av løsmasser der Nitelva, Leira og …

Les resten »

Hekkesesong: vi trenger dine hekkefunn (Norsk ornitologisk forening)

Vi er fortsatt midt i vårtrekket, men det er allerede en rekke arter som har påbegynt hekkesesongen. Vi ønsker at …

Les resten »

Nordre Øyeren og Sørumsneset IBA

Rett sør for Lillestrøm sentrum finnes et av landets største våtmarksområder. Området er dannet av løsmasser der Nitelva, Leira og …

Les resten »

Vi trenger flere virkemidler i kvotepliktig sektor for å sikre klimakutt (WWF-Norge)

Regjeringen satser på kvotekjøp i utlandet for å redusere utslippene fra norsk industri, men EUs kvotesystem fungerer ikke bra nok. …

Les resten »

Vi trenger flere virkemidler i kvotepliktig sektor for å sikre klimakutt (WWF-Norge)

Regjeringen satser på kvotekjøp i utlandet for å redusere utslippene fra norsk industri, men EUs kvotesystem fungerer ikke bra nok. …

Les resten »

Vi trenger flere virkemidler i kvotepliktig sektor for å sikre klimakutt (WWF-Norge)

Regjeringen satser på kvotekjøp i utlandet for å redusere utslippene fra norsk industri, men EUs kvotesystem fungerer ikke bra nok. …

Les resten »

Vi trenger flere virkemidler i kvotepliktig sektor for å sikre klimakutt (WWF-Norge)

Regjeringen satser på kvotekjøp i utlandet for å redusere utslippene fra norsk industri, men EUs kvotesystem fungerer ikke bra nok. …

Les resten »

Vi trenger flere virkemidler i kvotepliktig sektor for å sikre klimakutt (WWF-Norge)

Regjeringen satser på kvotekjøp i utlandet for å redusere utslippene fra norsk industri, men EUs kvotesystem fungerer ikke bra nok. …

Les resten »

Vi trenger flere virkemidler i kvotepliktig sektor for å sikre klimakutt (WWF-Norge)

Regjeringen satser på kvotekjøp i utlandet for å redusere utslippene fra norsk industri, men EUs kvotesystem fungerer ikke bra nok. …

Les resten »

23 organisasjoner krever at Stortinget styrker klimaloven (WWF-Norge)

23 organisasjoner har samlet seg bak tre krav som vil styrke den norske klimaloven.  I dag har det vært høring …

Les resten »

Oljesmurt er ikke lurt (WWF-Norge)

Denne kronikken er skrevet av havmiljørådgiver Fredrik Myhre i WWF Verdens naturfond og ble publisert av Fiskeribladet Fiskaren 28. april …

Les resten »

Ta hensyn til fuglene i hekketiden! (Norsk ornitologisk forening)

I disse dager kommer mange titalls millioner fugler hjem til Norge igjen, etter å ha overvintret i varmere land. Nå …

Les resten »

Utvalgte dyrebilder

dyr hest kattunge-2 kattunge morsomme-dyr-013 morsomme-dyr-33 morsomme-dyr-8 morsomme-dyr-9

Dyr er morsomme