Stort steg for bekjempelse av yersinose (Veterinærinstituttet)

Annonser:

Yersinia ruckeri dyrket frem på blodagar-skål. Foto: Snorre GullaFor å bekjempe en sykdom, er det vi… (Veterinærinstituttet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar