– Laboratorieanalyser er ofte viktig for å kunne stille riktig diagnose og dermed gi dyrene rett be… (Veterinærinstituttet)