Yes! Vipene vant over turvei i Stavanger etter at Naturvernforbundet i Rogaland og NOF Rogaland frontet den sterkt truede artens sak. Vi ønsker Stavanger-vipene lykke til med hekkingen ? https://naturvernforbundet.no/rogaland/nyhetsarkiv/vipene-vant-pa-stokka-article37788-1276.html (Norsk Ornitologisk Forening)